Monday, 4 June 2012

FULL SEJARAH KERJA KURSUS-SMK SUNGAI TAPANG by Mohd Nur Fikri


   KERJA KUSUS SEJARAH
    SMK SUNGAI TAPANG
          TINGKATAN 2
NAMA: MOHD NUR FIKRI BIN ABU DZAR ALBERT
KELAS:2A1
SEKOLAH:SMK SUNGAI TAPANG
GURU PENILAI:CIKGU SRI SUMANTHY
TAJUK KAJIAN :SEJARAH SEKOLAH SMK SUNGAI TAPANG
   TAJUK KAJIAN
  SEJARAH SEKOLAH SMK SUNGAI TAPANG
         PENGHARGAAN
Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Tuan Bekon Jenet  selaku pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Tapang kerana telah memberikan saya galakan dan motivasi untuk menyiapkan kerja kursus ini. Dengan motivasi yang tinggi, saya sentiasa bersemangat untuk melaksanakan kerja kursus ini dengan jayanya.
Selain itu, saya ingin megucapkan terima kasih kepada Puan Sri Sumanthy selaku guru Sejarah tingkatan 2. Beliau telah memberikan bimbingan dan tunjuk ajar yang berterusan sepanjang saya mejalankan kerja kursus ini.
Ribuan terima kasih juga saya tujukan kepada kedua-dua ibu bapa saya iaitu Encik Abu Dzar Albert Bin Abdullah  dan Puan Siti Norma Abd Rashid atas galakan, sokongan dan bantuan yang diberikan kepada saya dalam pelbagai bentuk termasuklah bantuan kewangan yang saya perlukan sepanjang perlaksanaan kerja kursus ini.
Akhir sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan saya iaitu Mc Arthur Balang, Christ dan abang saya yang turut membantu dan berkongsi maklumat sepanjang proses menyiapkan kerja kursus ini. Tanpa bantuan mereka semua, adalah sukar untuk saya menyiapkan kerja kurus ini


OBJEKTIF KAJIAN*Saya dapat mengenali dan memahami sejarah perkembangan sekolah dari mula ianya ditubuhkan sehinggalah sekarang.
*Saya dapat mengenali nama,lambang,logo,lagu,visi,misi,dan sebagainya yang ada kaitan dengan sekolah.
*Selain itu,saya dapat menguasai kemahiran mencari,mengumpul,merekod,dan menganalisa maklumat mengenai sekolah.
*Melalui kajian ini,dapat memupuk rasa bangga dan cinta terhadap sekolah.
*Seterusnya dapat mengamalkan nilai murni yang diwarisi bersama warga sekolah yang lain.

Kaedah Kajian

Guru menerangkan kaedah yang akan digunakansemasa mencari dan mengumpul maklumat seperti:
1.      Pemerhatian
2.      Menemu bual
3.      Analisis
1. Pemerhatian sekeliling sekolah
         -Saya telah membuat pemermahatian di sekitar kawasan sekolah dan merakamkan beberapa keping gambar keadaaan sekolah yang terkini yang boleh dibandingkan dengan keadaan asal sekolah ketika ini mula ditubuhkan
            2. Keadah menemu bual orang sumber
      -Saya telah menemu bual dua orang sumber yang menpunyai pengatuhuan tentang sejarah sekolah.Beliau sudi berkongsi maklumat dengan saya
3. Kaedah analisis
     -Semua data dan maklumat yang diperolehi daripada orang sumber dan segala bahan akan dianalisis terlebih dahulu.segala maklumat adalah tepat ,tidak berlaku percanggahan dan pemalsuan fakta tentang fakta sekolah. Memilih maklumat, dokumen yang berkaitan seperti fail kurikulum dankokurikulum dan menjadi sekolah.                  KANDUNGAN


BIL
PERKARA
MUKA SURAT
  1
TAJUK KAJIAN
               1
  2
PENGHARGAAN
               2
  3
OBJEKTIF KAJIAN
               3
  4
KAEDAH KAJIAN
               4
  5
HASIL KAJIAN
            5-17
  6
RUMUSAN
              18
  7
LAMPIRAN
            19-21


    
    HASIL KAJIAN
LATAR BELAKANG DAN SEJARAH SEKOLAH SMK SUNGAI TAPANG

Nama Sekolah
SMK Sungai Tapang
Tarikh Dirasmikan
5 Januari 1981
Tarikh Pindah Ke Tapak Baru
2 Januari 1982
Luas Kawasan
15.05 Ekar
Alamat
KM 13, Jalan Penrissen, 93250 Kuching
No. Telefon & Faks
Tel: 082-612851, Faks: 082-612844
SMK  Sungai Tapang telah melalui rentetan sejarah yang agak panjang, dan menyaksikan perubahan demi perbuhan seiring dengan perkembangan pendidikan sezaman.  Sekolah ini dibuka dengan rasminya pada 5 Januari 1981 sebagai sekolah campuran Gred C, dengan 3 buah kelas peralihan dan 119 orang murid.  Pengetua pertama sekolah ini ialah En. Daniel Law.  Beliau dibantu oleh dua orang guru dan seorang kerani.  Buat permulaannya, sekolah ini menumpang  di Sekolah Rendah Bantuan Sam Hap Hin yang terletak di Bt 7, Jalan Penrissen, Kuching sebelum berpindah ke KM 13, Jalan Penrissen, Kuching pada 2 Januari 1982.  Bilangan kelas telah bertambah menjadi 19 dan jumlah murid meningkat kepada 643 orang.  Bilangan guru pula seramai 29 orang.
Pada tahun 1986, sekolah ini dinaik taraf menjadi sekolah gred A.  Dengan itu, jentera pentadbiran sekolah telah dimantapkan lagi dengan barisan pentadbir yang terdiri daripada Pengetua A 11, 3 orang Penolong Kanan dan Penyelia Petang A 19. Semakin ramai guru siswazah turut menjadi tenaga penajar sekolah ini.  Selaras dengan perkembangan tersebut,  dua blok bilik kelas bertingkat tiga telah siap dibina pada tahun 1989, untuk menampung keperluan murid yang terus bertambah.  Kini, sekolah ini jauh berkembang.  Bilangan guru adalah seramai 115 orang dan jumlah murid mencecah angka 1982 orang.
Tradisi dan budaya sekolah yang bermula dengan pengenalan cogan kata, bendera dan lencana sekolah pada tahun 1982 telah diperkaya dengan penetapan visi dan misi sekolah pada tahun 2003.  Dalam kesungguhan mengejar kecemerlangan secara seimbang dan harmonis, sekolah ini telah mengupayakan semua kakitangan dan menggerakkan PIBG untuk bergerak secara sinergi untuk membina budaya kerja cemerlang dan suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif.
Sebagai sekolah yang berlatarbelakangkan masyarakat yang berbilang kaum dan pelbagai budaya, sekolah ini menghadapi cabaran yang hebat untuk menterjemahkan agenda pendidikan negara kepada kemenjadian  murid yang cemerlang dari segi intelek, emosi, rohani, dan jasmani.    Malahan, perpustakaan sekolah yang telah musnah dijilat api pada 17 Jun 2005 merupakan dugaan yang amat mencabar.  Namun, dengan adanya semangat juang yang kental, ikatan semangat berpasukan yang kuat, dan usaha gigih yang tidak mengenal kecewa dan putus asa, SMK Sungai Tapang berjaya menampilkan kecemerlangan dalam bidang pentadbiran, kurikulum dan kokurikulum, serta pembinaan sahsiah.  Daripada sebuah sekolah yang mempunyai imej yang agak negatif dari segi disiplin murid suatu masa dahulu,  sekolah ini telah berjaya membuat lompatan saujana, iaitu menjadi pilihan dan rebutan murid  dari sekolah lain, terutamanya bagai kelas Tingkatan 1 dan Tingkatan 2.
Walaupun menghadapi masalah-masalah pada peringkat permulaan, ini tidak akan menjadi penghalang untuk sekolah menghantar wakil pasukan bola keranjang dan olahraga untuk menyertai Pertandingan Bola Keranjang Antara Sekolah Menengah Zon Bandar dan Kejohanan Olahraga Antara Sekolah pada tahun 1981.Penyertaan pertama dari sekolah ini menghasilkan usaha dan keputusan yang membanggakan.
Perubahan demi perubahan berlaku sejajar dengan keperluan pendidikan .Dari tahun 1982 ke tahun 1985 sedang sekolah mengalami pertambahan staf dan pelajar , sekolah terus cemerlang dalam bidang akademik dan kokurikulum. Pada tahun 1986, kelas-kelas SPM bermula dan jumlah warga sekolah bertambah kepada 77 orang guru , 9 orang staf bukan akademik dan pelajar-pelajar dalam 52 buah kelas. Pertambahan ini telah sampai ke kemuncak pada tahun 1995 apabila pendaftaran pelajar sebanyak 2055 di dalam 61 buah kelas , 106 orang guru dan 11 orang staf bukan akademik.
SMK Sungai Tapang akan terus menjadi obor pengetahuan dan kebijaksanaan serta sumber inspirasi kepada murid dan masyarakat. Seperti sungai yang terus mengalir dengan tenang dalam suasana penuh keceriaan dan pokok tapang yang teguh berdiri meski dipukul ribut dan hujan, SMK Sungai Tapang bakal menjadi sekolah cemerlang yang menjulang aspirasi pendidikan negara

Asal Usul Nama Sekolah

     Nama sekolah berasal dari Sungai Tapang dan pokok Tapang yang berdekatan ,pokok Tapang adalah pokok terkenal di sekeliling kawasan  tersebut dahulu. Air sungai yang sentiasa mengalir melambangkan pelajaran di dalam dan di luar sebagai satu proses berterusan dalam membentuk individu supaya mereka berguna kepada masyarakat .Dalam pembelajaran sekolah (semasa atau di antara tahun persekolahan ).Sebagai penyambungan , proses terakhir , jangka permulaan dan kebenaran . Keanggunan dan kebanggaan pokok Tapang , dengan dahan yang berbelah kepada dua bahagian , ia melambangkan setiap pelajaran di sekolah ini membesar , menjadi  baik , bertanggungjawab , berdisiplin, taat setia , melahirkan kebaikan dan belajar dengan pendidikan yang merangkumi  semua  bidang  untuk mencapai fizikal , moral dan intelektual . Daun –daun pokok Tapang menyediakan penglindungan kepada yang lain melambangkan perkhidmatan kepada masyarakat.

 

 

9 Pelajar catat prestasi cemerlang SPM

12/03/2010

KUCHING 11 Mac – Sembilan pelajar negeri ini mencapai keputusan berprestasi cemerlang tertinggi dengan mendapat gred A+ dalam semua mata pelajaran dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 2009 yang keputusannya diumumkan hari ini.
Pengarah Pelajaran negeri, Dr. Julaihi Bujang memberitahu, daripada jumlah itu, dua pelajar memperoleh 12 A+, dua lagi mendapat 11 A+, tiga pelajar (10 A+) manakala dua pelajar (9 A+).
Menurutnya, pelajar yang mendapat gred A+ dalam semua mata pelajaran ialah Christine Wong Siaw Wei dari Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Chung Hua dengan 12 A+; Chiew Ai Hui (SMK Chung Hua) 12 A+; Roland Teo Yii Lin (SMK St. Joseph) 11 A+ serta Voon Fui Kiun (SMK Sungai Tapang) 11 A+.
                                                                     VISI
 • SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI TAPANG INSTITUSI BERKUALITI MAPAN.

MISI
 • Memantapkan profesionalisme warga sekolah bersama-sama ibu bapa untuk melonjakkan pencapaian akademik, sahsiah dan kokurikulum serta meningkatkan aspek kebersihan, keceriaan dan keselamatan melalui pengurusan personal dan kewangan yang cekap.
Objektif
 • Meningkatkan prestasi dan kualiti akademik murid secara menyeluruh.
 • Menerapkan kemahiran belajar dan kemahiran teknologi maklumat  ke dalam jiwa murid.
 • Meningkatkan penguasaan murid dalam semua mata pelajaran terutamanya Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains.
 • Melahirkan murid yang berdisiplin, berilmu pengetahuan, proaktif dan mempunyai daya pemikiran kelas pertama selaras dengan kehendak PIPP yang bertunjangkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
 • Melahiran modal insan yang berketrampilan dan boleh menghadapi cabaran alaf baru.

Strategi
 • Meneruskan program-program yang telah dijalankan seperti:
  • Program PKSM
  • Program Nilam
  • Program kelas bimbingan
  • Program pemantauan proses P & P
  • Program perkembangan profesion keguruan
  • Program penggunaan ICT dalam P&P
  • Program Kaunselin
 • Program Literasi Komputer.
 • Program Hari Permuafakatan Ibu bapa dan guru.
 • Program-program Pemulihan / Pusat Rawatan Bahasa.
 • Program-program lain mengikut keperluan semasa.
 • Program penetapan Indikator Indek Pencapaian(KPI) guru.
Nama Penuh   : BEKON JENET
Gred   : DG52
Jawatan   : PPPS - PENGETUA KANAN
Tarikh Penempatan Pertama   : 16 OGOS 1984
Tarikh Penempatan Sekarang   : 29 MEI 2003
Latihan Ikhtisas   : DIPLOMA PENDIDIKAN
Kelulusan   : B.A (ENGLISH), M Sc (HRD)
Mata Pelajaran & Kelas Diajar   : MUET L6 SCIENCE 2                                           
WARGA STAF SOKONGAN
s sokongan
zoom in
Barisan Pertama (Dari Kiri):
En.Ng Ban Fook, En. Marni Bin Gugu, En. Hamdan bin Bujang (Penolong kanan Tingkatan 6), En. Thung Shin Chuan (Penolong Kanan 1), En.Bekon Janet (Pengetua), Pn. Lee Hui Fen (Penolong Kanan Hem), En. Abdul Mulok (PKKK), En. Ting Due Kok (Penyelia Petang), En. Rantau ak Guntor
Barisan Kedua (Dari Kiri):
En. Mohd. Kamarulizwan, En. Shasruddin bin Chek, En. Ayubudiman bin Tahir, Pn. Huryah binti Aini, Cik Lay May Na, Pn. Susan ak. Pasin, En Sam Ahok, Pn. Nadhzua binti Ahmad Zainudin, En. Mahiden bin Sanni, Pn. Trasan@Doren binti Piee, En. Yee Fook Ling, Pn. Chong Rea Ngo, Cik.Earnestina Rapunzel ak. Asong, Pn. Hasmawati binti Yahya


                                                      LOGO SEKOLAH
logo tpg
 • Logo sekolah direka oleh seorang pelajar Tingkatan 1A, Chai Kueh Hua. Setiap warna dan simbol mempunyai maksud tertentu:
GREEN
The school colour, symbolizes the vitality of the growth of our students in their intellectual and physical development, and the unwavering awareness and preparedness of the school to help every students attain this end.
YELLOW
Represents the transfer and perpetuation of knowledge, wisdom and ethics from the teachers to the students.
BROWN
The symbol of perseverance, denotes the earnestness and readiness of our students to always try their utmost best in the pursuit and attainment of excellence in all their present and future undertakings.
 • The name of the school is derived from the names of the nearby Tapang River anf the Tapang Tree, a common, but the most famous tree in the vicinity.
 • Like the perpetual flow of waters of the Tapang River which, renews life in its basin, the school symbolizes education (during and beyond the schooling years) as a continual, unending process, and the source of enlightment and self-actualization.
 • The majestic immensity and the beauty of the Tapang Tree with its upright towering trunk exploding into cascades of luxuriant foliage, and its multi utilitarian uses signify the school's role in providing all-round education to enable every student to become good, responsible, disciplined, loyal, productive and proactive citizens serving and contributing to the community, country and nation in their respective stations in life.

Falsafah SMK Sungai Tapang
Sekolah merupakan tempat untuk mengemblingkan tenaga bagi mendidik dan membimbing pelajar-pelajar dalam aspek kehidupan yang suci untuk dinikmati dan seterusnya diperturunkan kepada generasi berikutnya agar dapat melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia dan bertanggungjawab kepada agama , bangsa dan Negara.

Falsafah Pendidikan Negara
Pendidikan di Malaysia adalah sesuatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu  secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek ,rohani ,emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan .Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan , berketrampilan ,berakhlakmulia,bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta member sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat dan Negara.

Rukun Budaya
1.     Memahami dan menghayati visi dan misi sekolah serta Falsafah Pendidikan Negara.
2.     Mementingkan kebajikan pelajar , memastikan pelajar yang tamat pengajian dari SMK Sungai Tapang mempunyai ketrampilan diri, telah dilengkapkan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman untuk membantunya menghadapi cabaran dunia luar.
3.     Mementingkan cara bekerja yang cekap ,efektif dan efision serta hasil kerja yang kreatif , inovatif dan berkesan .
4.     Mengamalkan nilai-nilai rajin ,gigih , hormat , bertolak ansur ,saling membantu ,bijaksana ,adil ,berbudi bahasa, amanah ,jujur dan ikhlas .
5.     Membantu dan memeberi perkhidmatan yang baik kepada pelajar ,rakan sejawat ,ibu bapa dan masyarakat .
6.     Berusaha menambahkan ilmu ,memperluaskan pengalaman serta mempertingkatkan pelbagai kemahiran diri.
7.     Menjaga imej diri, jabatan,sekolah dan rakan sebaya di khalayak ramai.
8.     Kepimpinan melalui teladan.
9.     Sentiasa memimpin dan menilai diri sendiri.
10. Mengamalkan perkhidmatan penyayang.
                        AHLI JAWATANKUASA
PERSATUAN IBUBAPA DAN GURU (PIBG) TAHUN 2011/12
http://www.smksungaitapang.edu.my/photo%20webpage/pibg2011.JPG
PENAUNG
 • Yang Berbahagia Datuk Alfred Yap Chin Loi
 • Yang Berhormat Datuk Yong Khoon Seng
 • Yang Berhormat En. Tan Joo Phoi
 • Yang Berbahagia En  Lo Khere Chiang
PENASIHAT
 • Penghulu En. Ng Siew Thian
 • En. Bekon Jenet
YANG DIPERTUA
 • En. Bong Kuet Fong (PBS)
NAIB YANG DIPERTUA
 • En. Thung Shin Chuan
SETIAUSAHA KEHORMAT
 • En. Jee Jin Lung
PENOLONG SETIAUSAHA
 • Pn Liu Yu Choo
BENDAHARI KEHORMAT
 • En. Tsan Khoon Hong
PENOLONG BENDAHARI
 • Pn. Ang Guek Eng
AJK KECIL
 • En. Wilson Kayan
 • En. Polycarp ak Karong
 • En. Ting Due Kok
 • Pn. Nuyah
 • Pn. Lee Hui Fen
 • Pn. Chai Ah Au
 • Pn. Kety ak James Jumin
 • En. Justin ak Ranger
 • En. Mitaha
JURUAUDIT
 • Cik Sim Ngo Huang
 • En. Chai Shoon Thong

 

LAGU SEKOLAH


Sembilan Belas Lapan Satu
Terukirnya Nama Mu
Tersergam Indah Permai 
S M K Sungai Tapang.
Sembilan Belas Lapan Satu
Terukirnya Nama Mu
Tersergam Indah Permai 
S M K Sungai Tapang.
Kami Putera-Puteri Di Sekolah Ini
Berjanji Berusaha Mengharumkan Nama
Walaupun Kami Berbilang Bangsa
Tetap Bersatu Hati Semangat Perpaduan.
Lahirnya Lencana 
Terciptalah Kata
Berdisiplin Dan Bertanggungjawab
Menjadi Pegangan.COGAN KATA SEKOLAH
                                    BERDISIPLIN DAN BERTANGGUNGJAWAB
 • Cogan Kata ini dicadangkan oleh Encik Tan Yew Kiap, Ketua Jabatan Sains pada tahun 1982. Penyemaian dan amalan kedua-dua nilai ini amat penting bagi membentuk dan menyediakan pelajar untuk menjadi anggota masyarakat yang taat setia, berguna dan dapat memenuhi aspirasi yang termaktub dalam piagam dan wawasan sekolah.

IKRAR PELAJAR
Bahawasanya kami murid-murid SMK SUNGAI TAPANG berikrar dan berjanji akan menunaikan kewajipan kami  terhadap sekolah  dan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip berikut:
  • Memuliakan Tuhan pada setiap masa;
  • Bersedia berbakti kepada sekolah dan negara;
  • Menghormati   guru-guru, ibu bapa dan rakan-rakan;
  • Sentiasa berbudi pekerti mulia, mematuhi peraturan-peraturan sekolah serta perlembangan negara;
·         Berusaha  bersungguh-sungguh dalam bidang akademik dan kokurikulum serta
·         Sentiasa  berdisiplin dan bertanggungjawab


                                        KOKURIKULUM
(UNIT BERUNIFORM)
Terdapat 13 buah Persatuan Unit Beruniform seperti berikut:
  • Kadet Polis
  • Pandu Puteri
  • Bulan Sabit Merah Malaysia (BSMM)
  • PKBM
  • Kadet Remaja Sekolah
  • Kadet Bomba
  • Pengakap
  • Puteri Islam
  • St. John Ambulan
  • Tarian Singa
  • Paluan Kompang
  • Taekwando
  • Wushu
(KELAB & PERSATUAN)
Terdapat 31 buah Kelab dan Persatuan berbentuk:
 • Akademik
  • Pendidikan Seni
  • Sains
  • Matematik
  • BM dan Sastera
  • Bahasa Inggeris
  • Bahasa Cina
  • Geografi
  • Sejarah dan Kenegaraan
  • Pendidikan Moral
  • Biologi
  • Fizik
  • Kelab Penyelidikan Tingkatan 6
 • Perkhidmatan
  • Koperasi/ Pengguna
  • Buku Teks
  • ICT
  • Pencegahan Jenayah
  • LEO
  • Majlis Perwakilan Pelajar Tingkatan 6
  • Majalah Sekolah
  • Buletin Tapang
  • Rakan Pembaca/ NILAM
  • Pusat Sumber/ Perpustakaan
  • Pembimbing Rakan Sebaya (PRS)/ SLAD
  • Rukun Negara
 • Hobi dan Agama
  • Fotografi
  • Seni Budaya
  • ISCF
  • Katolik
  • Buddha
  • Pen. Alam Sekitar (PALS)/ Pelancongan & Rekreasi
  • Per. Agama Islam
(SUKAN & PERMAINAN)
Terdapat 14 buah kelab berbentuk permainan seperti berikut:
  • Badminton
  • Bola Jaring
  • Bola Keranjang
  • Hoki
  • Olahraga
  • Ping Pong
  • Ragbi
  • Sepak Takraw
  • Wushu
  • Yoga
  • Permainan Dalam
  • Bola Sepak/ Futsal
  • Tenis
  • Bola Tampar
                                   Piagam Pelanggan SMK Sungai Tapang

Kami warga SMK Sungai Tapang berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk:

1.                  Memastikan setiap pelajar dididik supaya mencapai perkembangan sahsiah yang menyeluruh dari segi jasmani,emosi,rohani dan intelek selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
2.                  Memastikan keselamatan dan kebajikan setiap pelajar dijaga sepanjang masa mereka berada di sekolah.
3.                  Memastikan keadaan sekolah indah,bersih,ceria dan iklimnya kondusif untuk mempertingkatkan proses pengajaran dan pembelajaran .
4.                  Memastikan setiap pelajar dididik secara adil dan saksama tanpa mengira kaum ,agama dan kedudukan .
5.                  Memastikan setiap guru dan kakitangan yang memohon untuk meningkatkan kemahiran dan tahap profesionalnya di sokong dan diperakukan ke Jabatan Pendidikan Negeri dalam jangka masa yang ditetapkan.
6.                  Menguruskan hal perjawatan ,emolument dan perkhidmatan setiap pergawai dengan segera serta menghantarnya ke Jabatan yang bertanggungjawab dengan serta-merta .
7.                  Memastikan semua peruntukan kewangan digunakan secara efisien dan saksama untuk menyediakan kemudahan bagi setiap warga sekolah.
8.                  Memastikan setiap latihan ,ujian dan peperiksaan yang disediakan berkualiti.
9.                  Memastikan setiap pelajar diberi persediaan secukup-sukupnya sebelum mereka menduduki ujian sekolah dan peperiksaan awam.
10.              Menyediakan perkhidmatan yang cepat ,cekap ,berkualiti dan penyayang pada setiap masa.       
        RUMUSAN

   Setelah bertungkus-lumus, akhirnya kajian ini dapat disiapkan dalam tempoh masa yang ditetapkan.Banyak yang dapat dipelajari daripada kajian yang telah dilaksanakan. Melalui kajian ini, saya berbangga kerana bersekolah di Sekolah Menengah Kebansaan Taman Ria Jaya kerana:

   Mempunyai tenaga pengajar yang berwibawa. Peranan guru sangat penting bagi memastikankejayaan intitusi sekolah sebagai pemangkin budaya ilmu di kalangan pelajar dan masyarakat.

Sentiasa mengenang dan menghargai jasa guru dan orang lain yang sama berusaha membentuk generasi berilmu untuk membangunkan bangsa dan negara.

Mengetahui dengan lebih mendalam mengenai sejarah sekolah, ini dapat menanam rasa setia dan bangga dengan identiti sekolah seterusnya menyedari bahawa mengekalkan kemegahan dankecemerlangan sekolah merupakan tanggungjawab bersama semua pihak.

Sekolah ini juga menyediakan pelbagai kemudahan yang mencukupi dan selesa untuk semua, wargasekolah sepatutnya merasa bersyukur dan memanfaatkan segala kemudahan yang disediakan sebaik mungkin
 

  LAMPIRANPELAJAR-PELAJAR CEMERLANG
SPM
Tahun 2007
http://www.smksungaitapang.edu.my/photo%20webpage/best%20std%20spm.jpg
                                       Pelajar-Pelajar Cemerlang SPM Tahun 2007
Bil.
Nama Pelajar
Kelas (Tahun 2007)
Gred SPM
1.
ALBERT HON KAH KIEN
5A
7A1, 3A2, 1B3
2.
CALVIN WATT GAWING
5A
6A1, 4A2, 1B3
3.
CHENG CHUANG LOOM
5A
9A1, 1A2, 1B3
4.
FRENA AK MONTI GERAI
5A
6A1, 2A2, 1B3, 1B4
5.
JEROME LIM MING CHIEH
5A
7A1, 1A2, 2B3, 2B4
6.
LAI PO HUNG
5A
6A1,4A2, 1B3, 1B4
7.
PUI SZE HUI
5A
5A1, 3A2, 2B3, 1B4
8.
TERENCE A/L MICHAL DASS
5A
6A1, 2A2, 3B3
9.
TING CHIEW NGIK
5A
8A1, 1B3, 1B4
10.
VOON FUI LING
5A
8A1, 2A2
11.
YONG PEI YIK
5A
5A1, 1A2, 3B3, 1B4
12.
JULIES BONG SHU AI
5B
5A1,3A2,3B3
13.
WINNIE LIM CHYI WEI
5A
4A1, 4A2, 2B3, 1B4
14.
LIM SIEW NEE
5A
4A1, 4A2, 3B3
15.
CHEW SHEAU PEY
5A
2A1, 5A2, 2B3, 1B4
16.
PHUA YE LI
5A
4A1, 3A2, 2B3, 1B4
17.
ARVINDEEP SINGH A/L AVTAR SINGH
5A
3A1, 3A2, 2B3, 3B4
18.
CHUNG HUI PING
5A
3A1, 3A2, 4B3, 1B4


   

     TAMAT